Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Cofrestri

Cofrestri


Mae proses cofrestri Amgylchedd Cymru yn fodd o asesu cryfderau, gallu ac arferion cynaliadwy'r grwpiau sydd yn dod atom am gymorth.

Sylwch nad yw’r gwasanaeth cofrestru ar gael mwyach i brosiectau newydd gan y bydd y cynllun yn dod i ben yn ei ffurf bresennol fis Medi 2015. Serch hynny, gall Swyddogion Datblygu Amgylchedd Cymru barhau i gefnogi’ch prosiect drwy’ch cyfeirio at gymorth pellach a chynnig cyngor.

Mae'n fodd o edrych ar yr amcanion cyffredinol, gweithgareddau a sefydliad prosiect ac asesu pa un ai a oes ganddo'r gallu i gyfrannu at amcanion Amgylchedd Cymru a rheoli cyfrifoldebau ar gyfer gwirfoddolwyr, cyllido ac o bosib staff.

Rhaid i brosiectau gael eu cofrestri gan Amgylchedd Cymru cyn y gallant gael mynediad i'n cynlluniau grant Prosiect a Chymorth Hyfforddiant.

Unwaith bod prosiect wedi gwneud cais i gael ei gofrestri, a bod y cais wedi ei gymeradwyo, gall Amgylchedd Cymru gynnig cefnogaeth Swyddog Datblygu tra bod y prosiect yn bodoli. Mae buddion eraill o gofrestri gydag amgylchedd Cymru yn cynnwys:

  • Mynediad i Swyddog Datblygu ymroddedig a phrofiad cyfunol i holl Dîm Datblygu Amgylchedd Cymru;
  • Y cyfle i ymuno a rhwydwaith o dros 300 o brosiectau cofrestredig ar draws Cymru ac i rannu gwybodaeth, syniadau ac arfer gorau;
  • Cydnabyddiaeth allanol bod eich prosiect yn cwrdd â chyrchnodau amgylcheddol;
  • Gwahoddiad i gyfranogi yn yr Environet Amgylchedd Cymru flynyddol; digwyddiad hyfforddiant / rhwydweithio rhad ac am ddim ar gyfer ein holl brosiectau cofrestredig;
  • Taflenni newyddion rheolaidd a chysylltiadau o'n safle gwe i'ch prosiect;
  • Cymhwyster i wneud cais am grantiau Amgylchedd Cymru.