Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Environet

Mae Amgylchedd Cymru yn cyflwyno’r digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio blynyddol – Environet

Beth yw Environet?

Digwyddiad a gynhelir gan Amgylchedd Cymru yw Environet, a’i fwriad yw datblygu prosiectau amgylcheddol cymunedol sy’n cael eu cefnogi gan y fenter. Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i brosiectau cofrestredig rwydweithio gyda grwpiau eraill o’r un anian ac i gael hyfforddiant perthnasol, ac mae'n rhoi llwyfan i hysbysu ac ysbrydoli eraill.  

Beth mae’n ei gynnig?

Mae’r digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio hwn yn cynnig:
Arddangosion rhyngweithiol a llawn gwybodaeth;
Cyflwyniadau gan brosiectau cofrestredig sy’n sicr o’ch ysbrydoli;
Cyfle i rwydweithio;
Cyrsiau Hyfforddi Cyfredol, Addysgiadol a pherthnasol

Ynghlwm ceir gwybodaeth yn ymwneud â Environet.

Environet 2013: Pecyn i gynrychiolwyr ar ôl y digwyddiad

Environet 2012: Pecyn i gynrychiolwyr ar ôl y digwyddiad

Environet 2011: Pecyn i gynrychiolwyr ar ôl y digwyddiad

Deunydd y cyflwyniadau:

*Sesiynau gwasanaeth cyfreithio

*Cyfathrebu a Marchnata

Cyngor cyllido’r Gronfa Loteri’

**Canolfan Gymorth Ranbarthol Cymru (RSC)  – Estyn allan – Wynebu Facebook, Taclo Twitter

Marchnata eich mudiad – beth mae’n ei olygu?

Cyflwyniad i Farchnata Cymdeithasol


* Dim ond yn Saesneg y darperir y wybodaeth ar gyfer y gweithdy hwn. 

**Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am RSC ewch i http://www.rsc-wales.ac.uk