Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361

Cysyllt â ni

 

Sylwch nad ni yw Asiantaeth Amgylchedd Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru sydd bellach yn delio gydag unrhyw faterion y byddai Asiantaeth Amgylchedd Cymru wedi delio gyda nhw o’r blaen a gellir cysylltu â nhw drwy ffonio: 0300 065 3000

Partneriaeth yn y sector gwirfoddol yw Amgylchedd Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, hollol ar wahân i Asiantaeth yr Amgylchedd. Ein nod yw cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy drwy gefnogi ac annog gweithredu gwirfoddol i ddiogelu a gwella’r amgylchedd.

Noder: Amgylchedd Cymru wedi cau ar 30 Medi 2015. Mae'r wefan yn cael ei gynnal er gwybodaeth yn unig.