Newyddion

Bydd Amgylchedd Cymru yn postio bwletinau newyddion yn ymwneud â datblygiad cynaliadwy ac arferion amgylcheddol ar sail reolaidd. A wnewch chi e-bostio unrhyw erthyglau yr hoffech eu cyhoeddi i info@environment-wales.org. A wnewch chi nodi y bydd erthyglau yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith maent yn cael eu derbyn. Cyhoeddir erthyglau dwyieithog os byddant yn cael eu derbyn.

O’r diwedd mae Amgylchedd Cymru wedi croesawu byd rhyngweithiol y Cyfryngau Cymdeithasu.  Felly gallwch nawr ddilyn campau’r tîm yn y ffyrdd canlynol:

Ein blog newydd http:environmentwales.wordpress.com

Gallwch ein dilyn ar twitter @EnviroWales twitiwch ni neu gwnewch gais am dwît!

Gallwch ein hoffi ar Facebook

Gallwch weld faint sy’n ymweld â grwpiau a’r lluniau a anfonir atom gan ein prosiectau cofrestrefig drwy danysgrifio i’n porthfa ar Flickr

Environment Wales Flickr Environment Wales Blog

Environment Wales Facebook

Environment Wales Twitter