Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Ymddiriedolaethau Natur

Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru: Alison Colebrook

Ty Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5FH

Ffôn: 029 2048 0070 / 07810 227755

Ebost: acolebrook@wtwales.org 

Safle-we: http://www.wtwales.org/

facebook: https://www.facebook.com/pages/Wildlife-Trusts-Wales/283492138355616?ref=hl

Twitter: @WTWales

Nod y chwech Ymddiriedolaeth Natur Cymru- Sir Frycheiniog, Gwent, Sir Drefaldwyn, Gogledd Cymru, Sir Faesyfed a De a Gorllewin Cymru - yw creu gwlad sy'n gyforiog o fywyd gwyllt drwy berchenogi a rheoli gwarchodfeydd natur a thrwy addysgu, ymgyrchu a rhoi cyngor. Mae'r holl Ymddiriedolaethau unigol yn cynnig aelodaeth, gan gynnwys Gwylio Bywyd Gwyllt, braich ieuenctid y mudiad, ac yn croesawu cyfraniad gan wirfoddolwyr i'w gweithgareddau diri.