Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 WCVA

WCVA


Cydlynydd Amgylchedd Cymru: Clare Sain-ley-Berry 
Trefnydd Amgylchedd Cymru: Michelle O'Neill
Swyddog Gweinyddol Amgylchedd Cymru: Kate Fletcher

Amgylchedd Cymru, Ty Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5FH

Ffôn: 029 2043 1727

Ebost: info@environment-wales.org

Safle-we: www.wcva.org.uk

facebook: https://www.facebook.com/walescva

Twitter:@walescvacym

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynrychioli lles mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Mae ganddo dros 3,000 o aelodau gan gynnwys amrywiaeth eang o fudiadau’n gweithio ar faterion megis tai, adfywio economaidd, gofal plant, datblygu cymunedol, trafnidiaeth, yr amgylchedd ac iechyd.

Cenhadaeth WCVA yw gwneud Cymru’n lle gwell drwy hyrwyddo’r gweithredu gwirfoddol, cymunedol a’r gweithredu gan ddinasyddion sydd wrth galon trydydd sector Cymru, er mwyn cynyddu cyfranogaeth, cynhwysiant, cydraddoldeb, lles a gweithgarwch cynaliadwy o ran yr economi, cymdeithas a’r amgylchedd.