Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru    

  
Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru: Jo Horsley

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Swyddfa De Gorllewin Cymru, The Granary, Dinefwr Park, Llandeilo, SA19 6RT

Ffôn: 07799 582276

Ebost: Jo.Horsley@nationaltrust.org.uk

Safle-we: http://www.nationaltrust.org.uk/

facebook: https://www.facebook.com/NTWales

Twitter:@nationaltrust

Elusen gofrestredig a sefydlwyd ym 1895 i warchod mannau o ddiddordeb hanesyddol neu o harddwch naturiol yn barhaol er budd y genedl, ac sy'n cefnogi ei gwaith cadwraeth â'i grym statudol unigryw i ddatgan bod tir yn ddiymwad, yn fytholbarhaus.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i'r egwyddor o roi mynediad i'r cyhoedd i'w holl eiddo ac i ehangu cyfleoedd i'w defnyddio gan bawb. Mae'n dibynnu ar gyfraniad gan nifer o wirfoddolwyr o bob oed a chefndir.