Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Groundwork Gogledd Cymru

Groundwork Gogledd Cymru

Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru:Geraint Hughes

Groundwork North Wales, Wrexham Office, 3-4 Plas Power, Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ  

Ffôn: 01978 757 524 / 07714 310 452

Ebost: Geraint.Hughes@groundworknorthwales.org.uk   

Safle-we: www.groundworknorthwales.org.uk 

facebook: https://www.facebook.com/gwknorthwales 

Twitter: @gwknorthwales

Mae Groundwork Gogledd Cymru’n gweithio ochr yn ochr â chymunedau lleol, cyrff cyhoeddus, cwmniau preifat a mudiadau eraill y sector gwirfoddol i gefnogi cymunedau mewn angen.

Rydym yn cynorthwyo pobl a sefydliadau i wneud newidiadau er mwyn creu gwell cymdogaethau, ennill sgiliau a rhagolygon swyddi a byw a gweithio mewn modd mwy gwyrdd.

Mae gennym dros ugain mlynedd o brofiad mewn cyflawni prosiectau pwrpasol sy'n defnyddio'r amgylchedd fel catalydd i greu dyfodol mwy cynaliadwy.  Rydym yn canolbwyntio ein gweithgareddau ar gymunedau lle gallwn wneud y gwahaniaeth mwyaf.  Y llynedd yn unig, roedden ni'n cyflawni 115 prosiect ar draws Gogledd Cymru gan helpu i wella ansawdd bywydau pobl a'r mannau lle maen nhw'n byw, yn gweithio ac yn chwarae.

Sefydlwyd Groundwork yng Ngogledd Cymru ym 1991, fel rhan o Ffederasiwn Groundwork led-led y DU.
Mae gan Groundwork Gogledd Cymru ddwy swyddfa, un yn Wrecsam ac un yng Nghaernarfon.