Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Coed Cadw

Coed Cadw

Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru:  IA

Unit 6/ Uned 6; Dyfi Eco Park / Parc Eco Dyfi; Machynlleth; SY20 8AX
Ffôn: 0845 456 0342
Ebost: IA
Gwefan: https://www.woodlandtrust.org.uk/our-story/where-we-work/wales/

facebook:  https://www.facebook.com/coedcadw
Twitter: @CoedCadw

Gweledigaeth Coed Cadw yw cyfoeth o goedwigoedd a choed yn y Deyrnas Unedig, y mae pawb yn eu mwynhau a’u gwerthfawrogi. Rydym yn anelu at greu coetiroedd cynhenid newydd gyda chymorth cymunedau, ysgolion, mudiadau ac unigolion. Rydym yn ceisio diogelu ein coedwigoedd hynafol gwerthfawr, adfer y rheini sydd wedi’u difrodi a brwydro dros y rheini dan fygythiad. Gwnawn hyn drwy ysbrydoli pobl ar hyd a lled y wlad i ymweld â choedwigoedd, plannu coed, a mwynhau’r buddion niferus y mae coetiroedd yn eu cynnig.