Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Gwerthusiad ar Amgylchedd Cymru

Amgylchedd Cymru - Sefyll allan oddi wrth y gweddill 

Mae’n anarferol iawn i fentrau amgylcheddol a gyllidir gan y llywodraeth bara mwy na 5 mlynedd heb sôn am 20 ond dyna beth mae Amgylchedd Cymru wedi’i wneud, yn cefnogi gweithredu amgylcheddol lleol yng Nghymru ers 1992.

Felly sut daeth hyn i fod, beth yw cyfrinach ei lwyddiant a sut y gellir cynnal hyn a hyd yn oed ei wella yn y dyfodol? I helpu i ateb y cwestiynau hyn comisiynodd Amgylchedd Cymru werthusiad o’i weithgareddau, yn awr ac yn y gorffennol, ac mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o’r canfyddiadau.

Gellir llwytho copi llawn o’r adroddiad Gwerthuso i lawr o yma .