Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Grantiau Cychwynnol

Grantiau Cychwyn

Nod grantiau cychwyn yw cyfrannu at gostau cychwyn grwpiau newydd, lle mae amcanion y grwp yn ymwneud â gweithredu tymor hir yn hytrach na chwblhau prosiect ‘unwaith yn unig'.

NB: Bydd grantiau Sefydlu ar gael tan 24 Gorffennaf 2015.

Mae'r grant cychwyn yn helpu i dalu costau'n ymwneud â sefydlu grwpiau gwirfoddol neu gymunedol newydd. Gall y rhain gynnwys llogi adeilad, cyfleusterau neu gyfarpar, prynu eitemau cyfarpar bach ac offer llaw, dillad diogelwch, costau cyhoeddusrwydd neu argraffu, hyfforddiant, yswiriant a chostau aelodaeth gyswllt.

I gymhwyso
• I fod yn gymwys am Grant Cychwyn, dylai grwpiau fel arfer fod wedi sefydlu ers llai na blwyddyn.
• Rhaid cael cyfrif banc yn enw'r grwp.

Costau anghymwys
• Ni allwn gyllido prynu tir, prynu cerbydau na phrynu neu waith ar adeilad

Gofynion y Grant
• Rhaid i o leiaf 25% o'r costau gael eu cwrdd o ffynonellau nad ydynt yn deillio o Lywodraeth y Cynulliad;

Cyfyngiadau ar y Grant
• Gall grantiau cychwyn fod hyd at uchafswm o £1,000.