Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Grantiau Cyn-prosiect

Grantiau Cyn-Brosiect

Nod Grantiau Cyn-Brosiect yw cyfrannu at gostau llogi arbenigwyr ac ymgynghorwyr i gyflawni astudiaethau neu werthusiadau a fydd yn arwain at brosiect ymarferol sy'n cwrdd ag amcanion Amgylchedd Cymru. Rhaid cyflwyno copi o adroddiad unrhyw astudiaeth o'r fath i Amgylchedd Cymru.

I gymhwyso
• I fod yn gymwys i dderbyn grant cyn-brosiect, rhaid i grwpiau fod â chyfansoddiad;
• Gall y grant gyfrannu at amrywiaeth o astudiaethau cyn-brosiect, gan gynnwys astudiaethau ymarferoldeb, astudiaethau dylunio, arolygon ecolegol, gwerthusiadau cymunedol a chynlluniau busnes;
• Rhaid i'r gwaith gael ei gyflawni gan arbenigwyr neu ymgynghorwyr allanol.

Costau anghymwys
• Ni roddir cyllid tuag at astudiaethau academaidd neu ymarferion theoretig, na lle bwriedir cyflawni'r astudiaeth yn ‘fewnol', e.e. gan staff sydd eisoes yn cael eu cyflogi gan y mudiad sy'n gwneud y cais.

Gofynion y Grant
• Rhaid i o leiaf 25% o'r costau gael eu cwrdd o ffynonellau nad ydynt yn deillio o Lywodraeth y Cynulliad;

Cyfyngiadau ar y Grant
• Gall grantiau cyn-brosiect fod hyd at uchafswm o £6,000