Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Grantiau a ddyfarnwyd

Dosbarthiad grantiau Amgylchedd Cymru ar draws Cymru


Mae Amgylchedd Cymru yn darparu cymorth ariannol ar ffurf grantiau i amrywiaeth o brosiectau Amgylcheddol o grwpiau newydd i fudiadau sefydledig.

Mae ein cylch gwaith yn ein galluogi i weithio gyda phrosiectau amrywiol o fentrau bwyd ac ailgylchu cymunedol i brosiectau cadwraeth forol a monitro bywyd gwyllt, pob un gyda’i ymrwymiad ei hun i wneud gwahaniaeth i’r amgylchedd naturiol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o grantiau a ddyfernir gan Amgylchedd Cymru a disgrifiad cryno o’r gweithgareddau a ariennir cliciwch ar y penawdau isod.

Grantiau a ddyfarnwyd 2010/11

Grantiau a ddyfarnwyd 2011/12

Grantiau a ddyfarnwyd 2012/13

Grantiau a ddyfarnwyd 2013/14

Grantiau a ddyfarnwyd 2014/15

Os oes gennych brosiect a all elwa o gael cymorth gan Amgylchedd Cymru cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut i gysylltu.