Dosbarthiad grantiau Amgylchedd Cymru ar draws Cymru

Mae Amgylchedd Cymru yn darparu cymorth ariannol ar ffurf grantiau i amrywiaeth o brosiectau Amgylcheddol o grwpiau newydd i fudiadau sefydledig.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o grantiau a ddyfernir gan Amgylchedd Cymru a disgrifiad cryno o’r gweithgareddau a ariennir cliciwch ar y penawdau isod.

Grantiau a ddyfarnwyd 2011/12

Grantiau a ddyfarnwyd 2012/13                                          

Grantiau a ddyfarnwyd 2013/14