Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Hafan

Does dim cyllid grant pellach ar gael gan Amgylchedd Cymru oherwydd diwedd y fenter ar 30ain Medi 2015.

 

Amgylchedd Cymru - Sefyll allan oddi wrth y gweddill 

“Drwyddi draw, bu Amgylchedd Cymru yn llwyddiannus iawn yn galluogi cymunedau i gymryd camau amgylcheddol. Heb ei gyfyngu i gael effaith ar yr amgylchedd yn unig, mae’r gweithredu hwn wedi arwain at lu o fuddiannau eraill, yn fwyaf amlwg o safbwynt datblygiad personol a datblygu cymuned.

Mae’n anarferol iawn i fentrau amgylcheddol a gyllidir gan y llywodraeth bara mwy na 5 mlynedd heb sôn am 20 ond dyna beth mae Amgylchedd Cymru wedi’i wneud, yn cefnogi gweithredu amgylcheddol lleol yng Nghymru ers 1992. Felly sut daeth hyn i fod, beth yw cyfrinach ei lwyddiant a sut y gellir cynnal hyn a hyd yn oed ei wella yn y dyfodol? I helpu i ateb y cwestiynau hyn comisiynodd Amgylchedd Cymru werthusiad o’i weithgareddau, yn awr ac yn y gorffennol.

Daeth gwerthusiad 2014 i’r casgliadau canlynol

·        Mae Amgylchedd Cymru’n sicrhau deilliannau sy’n bodloni amcanion Llywodraeth Cymru ymhell y tu hwnt i’r rheiny sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd

·        Mae’r fenter yn cyflawni ar hyd y rhychwant o wasanaethau ecosystem.

·        Bu’n llwyddiannus mewn diogelu a chreu swyddi, a chynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr, yn cynnwys y rheiny sydd ag anghenion cefnogaeth ychwanegol

·        Am bob £1 o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru, tynnwyd £6 arall i mewn.

·        Mae’r prosiectau a gefnogir gan Amgylchedd Cymru yn dangos buddiannau cadarnhaol i’w heconomi leol, ac arbedion ar draws y rhychwant o wasanaethau cyhoeddus

·        Roedd model cyflawni Amgylchedd Cymru yn allweddol i’r llwyddiant hwn. Ni fyddai Swyddogion Datblygu neu gyllid grant ar eu pennau eu hunain wedi cael yr un canlyniadau.

Gellir llwytho copi llawn o’r adroddiad Gwerthuso i lawr o yma  ac mae ‘Crynodeb hawdd i’w darllen’ sy’n rhoi trosolwg o’r canfyddiadau yn ar gael yma.


Environment Wales Facebook

 Environment Wales BlogEnvironment Wales Twitter