Cyhoeddusrwydd

Mae taflen newyddion Amgylchedd Cymru yn cael ei gyhoeddi 3 gwaith y flwyddyn. Mae ganddo ddosbarthiad eang ymysg y sector wirfoddol yng Nghymru - i brosiectau, arianwyr, sefydliadau amgylcheddol a'r rhai hynny sydd yn cymryd y penderfyniadau.

Eich cyfle CHI yw e hefyd i amlygu eich gwaith, apelio am bartneriaid, hysbysebu am wirfoddolwyr, hyrwyddo digwyddiadau neu wneud yn siwr bod eich neges yn cael ei glywed cyn uched â phosibl.

Mae'n rhad ac am ddim i gynnwys hysbysebion neu wybodaeth o fewn y daflen newyddion, felly os oes yna rywbeth yr hoffech rannu, a wnewch chi gysylltu gyda Michelle O'Neill ar moneill@environment-wales.org